Наш телефон:

+38 (067) 477 3041Пн.-Пт. с 9 до 20

Экспертиза Киев Украина

Экспертиза Киев Украина. Сотрудники нашего «Центра экспертиз и оценки» решили публиковать на сайте приложение с методической литературой и рекомендацией для проведения исследований  по следующим видам судебных экспертиз:

Экспертиза Киев Украина

Судебно почерковедческая экспертиза:
 • Методика ідентифікаційного дослідження рукописних текстів виконаних незміненим почерком // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2009.
 • Почеркознавча експертиза. Програма проведення курсів перепідготовки працівників експертної служби МВС України, які мають право самостійного проведення почеркознавчих експертиз // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2006.
 • Методика судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина) // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2008.
 • Особливості оформлення висновків експертів за результатами проведення багатооб’єктних почеркознавчих експертиз // ДНДЕКЦ МВС України – Київ,
 • Методика дослідження підписів // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2009.
 • Альбом загальних і окремих ознак почерку // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2011.
 • Методичні рекомендації «Формулювання синтезуючої частини висновків почеркознавчої експертизи» // ДНДЕКЦ МВС України – Київ 2008.
 • Методичний лист «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів» // ДНДЕКЦ МВС України // Київський НДІСЕ Мін’юсту України // Український НДІСТСЕ СБ України // Головний ЕКЦ ДПС України – Київ 2012.
 • Количественная методика исследования в судебно-почерковедческой зкспертизе // КИСЗ. — № 43. — Киев; КГУ, “Лыбидь”, 1991.
 • Автоматизация решения зкспертних задач при исследовании малообьемных почерковых обьектов // Проблеми комплексного криминалистического исследования подписей. — М., 1986.
 • Атаходжаев С.А. Теоретические основи и методика судебно-почерковедческого исследования подписей; Автореф. дис. канд. юрид. наук.-М,
 • Возможности совершенствования решения идентификационных задач при исследовании рукописей большого и среднего обьема, выполненных в обычных условиях. Методич. рекомендации. — М: ВНИИСЗ, 1979.
Технико криминалистическая экспертиза документов:
 • Методичні рекомендації щодо дослідження документів, виготовлених за допомогою струминно-крапельних принтерів. / А.О.Лишак, В.Л. Попов, К.М. Ковальов та ін. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2003.
 • Методические рекомендации по комплексному иследованию пересикающихся штрихов с целью установления хронологической последованости их нанесения. М., 1972.
 • Аубакіров А.Ф., Вінницький Л.В. Методика установления груповой принадлежности пишущих машин. Алма-Ата, 1981.
 • Дослідження бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виготовлених на підприємстві “Поліграфкомбінат “Україна” – К. ВПЦ при МВС України, 2005.
 • Методика технічної експертизи відбитків печаток та штампів // ДНДЕКЦ МВС України — Київ 2009.
 • Методика дослідження документів, виготовлених за допомогою лазерних принтерів // ДНДЕКЦ МВС України — Київ 2009.
 • Методика технічної експертизи бланків документів // ДНДЕКЦ МВС України — Київ 2009.
 • Методика технічної експертизи документів (загальна частина) // ДНДЕКЦ МВС України — Київ 2007.
 • Судебно-техническая экспертиза документов. Общая часть. – М., 1977. – Вып. 28.
 • Технико-криминалистическая експертиза документов: Курс лекций. – Волгоград, 2002.
 • Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград, 1978.
 • Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею. – М.: “ЛексЭст”, 2002.
 • Порядок проведення та оформлення експертних досліджень: Метод. рекомендації. / В.С. Пєчніков, В.В. Назаров, В.І. Пащенко та ін. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2005.
 • Криминалистическая экспертиза: Технико-криминалистическая экспертиза документов: Курс лекций – Волгоград, 1997. Выпуск 3.
 • С.Д. Павленко, Н.С. Золотарь, Ю.П. Попов, Т.И. Мороз “Криминалистическое иследование документов” К. 1989.
 • Інформаційний лист. Способи друку і їх різновиди на сучасному етапі поліграфії // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2005.
 • Информационный бюллетень «Банкноты стран мира», № 1 (45) – Москва, январь 2004;
 • Информационный бюллетень «Банкноты стран мира», № 2 (46) – Москва, февраль 2004;
 • О.В. Воробей, Криміналістичне дослідження паперових грошей: Посібник. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 180 с.
 • Атлас паспортов (Том 1) – Мінськ, Москва, 1999.
Портретная экспертиза
 • Разумов Є.А. Методичні рекомендації з опису прикмет зовнішності, складання субєктивного портрета особи, яка скоїла злочин — Суми, лист криміналіста №110, 2000.
 • Вініченко І.Ф., Зінін А.М. Типологічні ознаки зовнішності людини. — М.: МВС СРСР, 1975.
Дактилоскопическая
 • Судова дактилоскопічна експертиза, загальна методика // ДНДЕКЦ МВС України — Київ 2006.
 • Кривутенко А.І., Кучеров О.П. Дослідження об’ємного зображення поверхні шкіри, — К. 2005.
 • Інформаційний лист. Використання кристалвіолету для виявлення слідів рук // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2003.
 • Інформаційний лист. Виявлення слідів рук на вологих та жирних поверхнях за допомогою дисульфіду молібдену та двоокису титану // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2003.
 • Інформаційний лист. Виявлення слідів рук за допомогою реактиву АМIDO BLACK // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2005.
 • Інформаційний лист. Виявлення слідів рук розчином нінгідріну в петролейному ефірі // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2003.
 • Інформаційний лист. Виявлення слідів рук парами чотириокису рутенію // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2003.
Трассологическая
 • Информаційний лист, щодо особливостей дослідження нових зразків пломб, індікаторів несанкціонованого доступу та запірно-пломбувальних пристроїв // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 200
 • Методика трасологического иследования изделий масового производства. – К.: РИО МВД УССР, 1984.
 • Трасологическоє иследованиє механических замков, — методическое пособие, — К. 1998.
Холодного оружия
 • Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів – Київ,
 • Метальні ножі. Додаток до методики ериміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів // ДНДЕКЦ МВС України – Київ, 2005.
 • Устинов А.И. “Холодное оружие и бытовые ножи” // ВНИИСЭ МВД СССР Москва, 1978.
 • Тихонов Є.Н. „Криминалистическая экспертиза холодного оружия” – Барнаул, 1987.
 • Скрильов І. каталог фірм виробників „Ножи мира” — М. 2003.
Экспертиза Киев Украина. Наш сайт будет постоянно обновлять литературу и методики, что бы ознакомиться с ними переходите по ссылкам в статье.

Один ответ на “Экспертиза Киев Украина”

 1. Святослав

  Здравствуйте, меня интересует экспЕртиза На нож для вывоза за границу. Это подарок, ручная работа . Нужно для таможни . Выполняете ли вы такие уСлуги.
  С ув.

Оставить комментарий