Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Експертиза із застосуванням поліграфа (детектора брехні).

Експертиза із застосуванням поліграфа (детектора брехні). Проведення судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа передбачено пунктом 6.8 розділу VI «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 1350/5 від 27.07.2015 року.

Дослідження пам’яті людини в рамках даної експертизи підпорядковується загальній методології судових психологічних експертиз та має власні, притаманні тільки цьому дослідженню науково обґрунтовані методи й методики. Основою судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа є реєстрація емоційної напруги, яка виникає у відповідь на прагнення приховати достовірну інформацію. У тому випадку, коли запропонований стимул (наприклад, питання або зображення) є значущим для досліджуваного, спроба приховати цей факт (тобто – надати недостовірну відповідь) призводить до внутрішнього “напруження”, що обов’язково супроводжується змінами показників ряду фізіологічних параметрів.

Реєстрація змін показників ряду фізіологічних параметрів здійснюється за допомогою поліграфа. Поліграф (грецькою poli – багато, graphos –пишу) – багатоканальний психофізіологічний пристрій, призначений для реєстрації та запису у реальному часі показників емоційної напруги, що виникає у відповідь на інформацію у вигляді слів, словосполучень, малюнків, фотокарток.

Експертиза із застосуванням поліграфа (детектора брехні).

Проведення цієї судової експертизи вимагає застосування апробованих методик та приладів, точність та валідність яких підтверджена науковими дослідженнями в Україні та за кордоном, відповідає міжнародним стандартам ASTM. Судова психологічна експертиза із застосуванням поліграфа нині допускає виключне використання поліграфів таких відомих виробників: Axciton Systems Inc. (USA), Lafayette Instrument Co. (USA), Stoelting Co. (USA), Limestone Technologies Inc. (Canada). Використання комп’ютерних поліграфів виробництва Російської Федерації, а також приладів, що використовують програмне забезпечення виробництва Російської Федерації, при проведенні судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа заборонено у зв’язку з реалізацією Закону України від 14 серпня 2014 року №1644-VII «Про санкції» (цим законом забороняється використання програмного забезпечення виробництва Російської Федерації в органах влади та, відповідно, при здійсненні правосуддя, як самостійної галузі державної діяльності). Експертиза із застосуванням поліграфа (детектора брехні).

Загальною метою проведення судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації.

Предметом судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

  • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
  • повноти наданої опитуваною особою інформації;
  • джерела отриманої опитуваною особою інформації;
  • уявлень опитуваної особи про певну подію;
  • іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

Об’єктом судової психологічної експертизи з використанням поліграфа є психофізіологічні особливості психічних процесів пам’яті (спогади, впізнавання, пригадування) та їх взаємозв’язок з емоційною сферою людини.

Загальні умови проведення. Судова психологічна експертиза із застосуванням поліграфа проводиться за умови відсутності у опитуваної особи виражених ознак медичних протипоказань (гострої серцевої недостатності, розумової відсталості, починаючи з імбецильності – середнього ступеню слабоумства, декомпенсації психопатії, загострення шизофренії).

Не допускаються до опитування особи які перебувають під впливом алкоголю, наркотичних речовин; які знаходяться у стані фізичного чи психічного виснаження, абстиненції, переживають фізичний біль.

Не допускаються до опитування жінки у стані вагітності, починаючи з третього триместру (27-28 тижня вагітності).

Експертиза може проводитися тільки за наявності письмової згоди особи, що опитується.

Особа на будь-якому етапі проведення дослідження має право відмовитися від участі. В будь-якому разі – така відмова не повинна тлумачитися як факт підтвердження винності даної особи й не повинна призвести до утисків його прав.

Працюйте з професіоналами!

На жаль, є ті, хто ризикнув зайнятися цією справою, але не отримав відповідних навчань та тренувань. Саме такі люди створюють хибне уявлення про “неефективність” поліграфа й притягують значну частину критики. Особливо насторожують люди, які без сумніву та повного циклу апробації власної методики – впроваджують в практику. Отже, ніщо не може замінити досвід, зрілість, рівень підготовки поліграфолога, тому вибір правильного екзаменатора має першорядне значення. Ваш поліграфолог має гарантувати наступне:

  1. Повну кваліфікацію по завершенню школи, що відповідає за рівнем підготовки вимогам Американській асоціації поліграфологів, міжнародним стандартам ASTM E
  2. Він є дійсним членом професійного осередку поліграфологів (як, наприклад, в Україні – Колегія поліграфологів України).
  3. Використовує сучасні, рекомендовані світовою спільнотою, зокрема – Американською асоціацією поліграфологів, методики опитування.
  4. Регулярно проходить курси підвищення кваліфікації.
  5. Використовує новітнє обладнання, визнане у світі (сьогодні – це обладнання американських та канадських виробників).

Тільки так Ви гарантовано отримаєте якісну допомогу експерта-поліграфолога!

Експертиза із застосуванням поліграфа (детектора брехні) – 2017

Оставить комментарий