Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Незалежна експертиза почерку та підпису по копії документа.

Як що Вам необхідна незалежна експертиза почерку та підпису по копії документа, звертайтесь до нас в центр.

Перелік основних питань, що ставляться на розгляд почеркознавчої експертизи.
 1. Чи виконано рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) – певною особою (вказати Ф.І.П.)?
 2. Чи виконано рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) та рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) – однією особою?
 3. Чи виконано рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) – навмисно зміненим почерком?
 4. Чи виконано рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) – у незвичних умовах, під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 5. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, (підпис) в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування) – у незвичайному станіі?
 6. Особою якої статі виконано рукописний текст, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування)?
 7. До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту, шо починається словами “хххх……” та закінчується “….хххх”, в наданому на дослідження документі (вказати що за документ, № сторінки або аркуша, графу, місце розташування)?
ПРИМІТКИ:
 1. Для проведення досліджень ініціатор повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
 2. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до порушення кримінальної (відкриття цивільної чи господарської) справи і не пов’язані з її обставинами. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об’єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості та ін.), за його змістом та цільовим призначенням. Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Перед приєднанням вільних зразків до матеріалів справи слідчий (суддя, прокурор та ін.), повинен пред’явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто указати, що це вільний зразок почерку (підпису) певної особи (указати її прізвище, ім’я, по батькові) та посвідчити це своїм підписом. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об’єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості та ін.), за його змістом та цільовим призначенням. Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.
 3. Умовно-вільними є зразки почерку (підписів), виконані певною особою до виникнення справи, але пов’язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв’язку з її обставинами. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи слідчий (суддя, прокурор та ін.), повинен пред’явити їх особі, яка підлягає ідентифікації, а потім позначити кожний зразок, тобто указати, що це вільний зразок почерку (підпису) певної особи (указати її прізвище, ім’я, по батькові) та посвідчити це своїм підписом слідчий, суддя, прокурор та ін.).
 4. Експериментальні зразки почерку (підписів) це такі, що виконані за завданням слідчого (судді, прокурора та ін.) у зв’язку з призначенням даної експертизи. Відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджувального об’єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному освітленні). На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з рукописного тексту, що досліджується. На цьому етапі зразки відбираються в умовах, що максимально наближаються до тих, у яких виконувався рукописний текст, що досліджується, тобто в тій самій позі (лежачи, стоячи та ін.), таким самим приладдям письма та на папері того самого виду (за розміром, лінуванням, характером поверхні тощо), що й документ, який досліджується. При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів. Якщо буде помічено, що той, хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід прискорити. У разі, коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи, виконувались на бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості та ін.), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений у відповідності до бланка. Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу. Після нанесення 10-15 експериментальних підписів аркуші паперу треба міняти. Якщо рукописний текст, що досліджується, виконано друкованими літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським, бібліотечним та ін.), експериментальні зразки на другому етапі також повинні бути виконані друкованими літерами і цифрами або відповідним шрифтом. Переписування з документа, що досліджується, або з машинописного (друкарського) тексту неприпустиме. Якщо вбачаються підстави, що виконавець досліджуваного рукописного тексту намагався змінити свій почерк (писав лівою рукою, з іншим нахилом тощо), додатково відбираються зразки, виконані таким самим чином. Експериментальні зразки посвідчуються слідчим (суддею, прокурором та ін.). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо). При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.
 5. Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), так і у вигляді підписів.
 6. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Експериментальні – у кількості не менше 5-8 аркушів.
 7. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10-15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.
 8. Якщо з певних причин виконати будь-які вимоги, що стосуються відбирання та надання зразків, не було можливості, про це слід указати в постанові (ухвалі) про призначення експертизи. Також слід указати на встановлені слідчим (судом, прокуратурою) особливі обставини виконання рукописного тексту, які могли вплинути на змінення ознак почерку (незвична поза або незвичний стан виконавця тощо). Якщо є дані, що виконавцем є особа, у якої порушена координація рухів, про це також слід повідомити експерта. У разі виконання рукописного тексту особою похилого або старечого віку потрібно надати відомості про рік її народження і стан здоров’я на момент можливого виконання об’єкта почерку, що досліджується.
 9. Якщо виникають труднощі, пов’язані з призначенням багатооб’єктних експертиз підписів, доцільно отримати консультацію експерта (спеціаліста).

Як що Вам необхідна незалежна експертиза почерку та підпису по копії документа, звертайтесь до нас в центр.

Оставить комментарий