Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Незалежна експертиза.

Як що вам потрібна незалежна експертиза, не державного органу Ви можете призначити її нам. Для того щоб експерт міг найбільше повно і у короткий термін дати висновок з питань, поставленим перед ним, необхідно звернути увагу на організаційні і тактичні особливості підготовки до призначення експертизи.

Процес призначення експертизи містить такі основні елементи:

1) збирання необхідних для дослідження матеріалів;
2) вибір моменту призначення експертизи;
3) визначення предмета судової експертизи;
4) формулювання питань для постановки їх перед експертом;
5) вибір експертної установи або експерта.

незалежна експертиза

Збирання необхідних для дослідження матеріалів. Такими матеріалами є досліджувані об’єкти (речові докази, жива особа, труп або його частини та ін.), відносно яких слідчий (суд) повинен з’ясувати питання, вирішення яких потребують застосуванню спеціальних знань. Досліджувані об’єкти збираються у ході проведення слідчих (судових) дій (оглядів, обшуків, виїмок та ін.) з дотриманням встановлених законом правил їх збирання.

Експерту в деяких випадках необхідно надавати зразки для порівняльного дослідження. При підготовці до проведення даної слідчої дії спеціаліст може допомогти слідчому визначити, які зразки і в якій кількості потрібні для експертного дослідження, які необхідні умови для їх отримання, як краще здійснити їх вилучення.

Слідчий має право звертатися за консультацією з даних питань до експерта. Безумовно, що спеціаліст має надати допомогу в прак¬тичному вилученні зразків та застосуванні необхідних для цього технічних засобів.

В залежності від часу й умов виникнення зразки поділяються на вільні, умовно – вільні і експериментальні.

Вільні зразки — матеріальні об’єкти, що виникли до здійснення злочину і не в зв’язку з ним.

Умовно – вільні зразки — матеріальні об’єкти, що виникають після здійснення злочину але не для цілей порівняльного дослідження.

Експериментальні зразки — матеріальні об’єкти, одержувані слідчим для цілей порівняльного дослідження .

Матеріали до експертної установи доставляють поштою, спецзв’язком або кур’єром.

Підготовка до одержання експериментальних зразків для порівняльного дослідження включає три аспекти: організаційний, процесуальний і тактичний.

Організаційний включає виконання таких підготовчих дій: — визначення кола осіб, у яких відбиратимуть зразки; виклик і забезпечення їхнього прибуття на місце одержання зразків; забезпечення участі спеціаліста в одержанні зразків. Варто мати на увазі, що деякі зразки (наприклад, крові) одержувати без допомоги спеціаліста (медика) не бажано. Участь лікаря дозволить забезпечити безпеку здоров’я громадянина, має сенс як з правової, так і з етичної точки зору.

Процесуальний аспект складається з:

 • ­ складання постанови на одержання зразків;
 • ­ ознайомлення із постановою особи, в якої будуть вилучатися зразки;
 • ­ запрошення понятих.

До тактичного аспекту належать:

 • ­ визначення місця одержання зразків;
 • ­ підготовка робочого місця;
 • ­ визначення режиму й умов одержання зразків;
 • ­ підготовка необхідних матеріалів і пристосувань;
 • ­ визначення засобу одержання зразків .

Одержання зразків для експертного дослідження повинно здійснюватись з додержанням таких вимог:

 • ­ забезпечення прав і свобод людини;
 • ­ одержання зразків належною особою у передбаченому порядку;
 • ­ забезпечення безсумнівності походження зразків від конкретного об’єкта, їх достовірності;
 • ­ одержання зразків необхідної якості;
 • ­ одержання їх у необхідній кількості;
 • ­ правильне документування ходу і результатів слідчої дії.

Безсумнівність походження зразків забезпечується відповідним процесуальним оформленням. Кількість визначається правилами, викладеними в спеціальних методиках.

До умов, що забезпечують якість зразків, належать:

 • ­ порівнювана спроможність (ознаки зразка дають можливість порівнювати їх з ознаками досліджуваного об’єкта);
 • ­ повнота (властивість зразків, що полягає у максимально точній передачі ознак об’єкта, який ідентифікується);
 • ­ незмінюваність (спроможність зразків тривалий час зберігати ідентифікаційні ознаки).

Крім того я ще хотів би зазначити, що процесу повноти і об’єктивності та всебічності підготовки та призначення судових експертиз, сприятиме вміння слідчих досконало використовувати прийоми виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів з місця події.

Відповідні матеріали, надані експертові для дослідження, повинні бути достатні по кількості (експериментальні і вільні, умовно-вільні зразки почерку для почеркознавчої експертизи, необхідне кількість крові для встановлення її групи і т.д.).

Усі відібрані зразки і речові докази, призначені для експертного дослідження, варто процесуально оформити і правильно упакувати для транспортування. Помилки, що допускаються при упакуванні, можуть привести до неможливості виробництва експертизи.

Вибір моменту призначення експертизи. За загальним правилом судова експертиза повинна бути призначена своєчасно. Своєчасність призначення експертизи забезпечується плануванням цієї слідчої дії.

Визначаючи момент призначення експертизи, необхідно враховувати:

1) властивості та стан об’єктів експертного дослідження;
2) необхідність та можливість отримання порівняльних зразків;
3) особливості експертного дослідження (складність, наявність відповідних методик, час проведення та ін.);
4) слідчу ситуацію.

Вибір моменту призначення незалежна експертиза передбачає визначення її місця в системі інших слідчих дій. Призначення та проведення експертизи обумовлене тактичними міркуваннями. Визначення часу проведення експертизи пов’язано з особливостями розслідуваного злочину, слідчою ситуацією, наявністю або відсутністю необхідних матеріалів для призначення експертизи.

Визначення предмета судової експертизи. Предмет судової експертизи – це ті обставини, що можуть бути з’ясовані в процесі експертного дослідження, фактичні дані, які встановлюються на основі спеціальних знань та дослідження матеріалів справи. Предмет експертизи визначається питаннями, поставленими перед експертом слідчим або судом.

Формулювання питань експерту. У відповідності із законом перед експертом можуть бути поставлені тільки такі питання, для вирішення яких необхідні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

Питання експерту повинні відповідати таким основним вимогам:

1) не виходити за межі спеціальних знань експерта і не мати правового характеру;
2) бути визначеними, конкретними та короткими;
3) мати логічну послідовність;
4) характеризуватися повнотою та мати комплексний характер.
Як правило, під час призначення незалежна експертиза .

Питання формулюються відносно таких типових обставин:

 • ­причинного зв’язку між явищем та його наслідками;
  ­
 • часу, напряму дії, швидкості, сили, послідовності та інших параметрів досліджуваного процесу;
  ­
 • властивостей та стану досліджуваних об’єктів (наприклад, судимість, вік, статева зрілість, справність зброї тощо);
  ­
 • родової належності та індивідуальної тотожності.

Формулюючи питання слідчий керується такими положеннями:

 • з’ясувати суть обставин, які необхідно встановити за допомогою експертизи;
 • ­ ознайомитись з існуючими науковими можливостями та методами встановлення (одержання) інформації щодо факту, який встановлено;
 • ­ визначити наявність інших методів встановлення обставин кримінальної справи .
Таким чином слідчий має приділяти серйозну увагу при формулювання питань, що ставляться на вирішення незалежна експертиза .

Ці питання не можуть виходити за межі спеціальних пізнань експерта. Помилковими будуть наступні формулювання питань: «З якою метою були підробленні підписи у заповіті?»; Відповідь на подібне питання – юридична і не потребує спеціальних знань — повинна бути отримана у ході розслідування самим слідчим.

Питання експертові варто сформулювати ясно і чітко. Для уточнення питань і визначення обсягу матеріалів, необхідних для проведення експертизи, з метою досягнення точності, логічності та грамотності використовують допомогу експерта чи фахівця. Однак. слідчому не варто покладати на них роботу зі збирання матеріалів для експертизи. Це складає обов’язок слідчого.

Вибір експертної установи або експерта. Вибір експертної установи здійснюється з урахуванням виду експертизи, об’єктів дослідження та характеру питань, які підлягають вирішенню. Як що Вам потрібна незалежна експертиза, звертайтесь до нас.

Оставить комментарий