Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів.

Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів. При підробці чужого підпису виконавець, як правило, прагне надати йому максимальну схожість із автентичним. Тому для підробки застосовуються різні технічні прийоми, які дозволяють із великою точністю відтворити оригінал якогось підпису.

На підставі узагальнення теоретичних розробок та аналізу експертної практики всі способи, які використовують при технічній підробці розділяють на основні групи:

 • попереднє перемальовування підписів із наступним їхнім обведенням;
 • перемальовування підпису на просвіт;
 • копіювання підпису за допомогою копіювального паперу або без нього (процарапування, передавлення тощо);
 • перенос підпису за допомогою гектографічної маси або іншим способом;
 • фотомеханічні способи підробки за допомогою спеціально виготовлених кліше;
 • інші способи підробки (проекційний спосіб, спосіб із вирізанням підпису, електронний спосіб, за допомогою комп’ютерної техніки).

Аналіз вказаних прийомів показує, що застосування більшості з них відбувається шляхом використання виконавцем своїх графічних навичок, вміння володіти пишучим приладом. Це проявляється як при нанесенні штрихів попередньої підготовки, так і при виконанні наступної наводки.

Крім того у практиці зустрічаються випадки, коли з тих чи інших причин провадиться наводка штрихів раніше нанесеного підпису як самим його виконавцем, так і іншою особою.

У криміналістичній літературі є суперечливі дані про необхідність і можливість почеркознавчого дослідження таких підписів.

Деякі автори вважають, що у випадках встановлення факту виконання підпису за допомогою технічних прийомів відпадає необхідність у його почеркознавчому дослідженні та  є підстави для висновку про технічну підробку підпису. Однак є вказівки і на те, що тільки сполучення технічних і почеркознавчих прийомів дослідження може служити підставою для висновку експерта.

У даний час можливість і необхідність почеркознавчого дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, не викликає сумніву у експертів-криміналістів. Це обумовлено тим, що висновок про автентичність або не автентичність таких підписів може бути зроблений тільки у результаті спільної оцінки даних технічного й почеркознавчого дослідження.

Методика почеркознавчого дослідження  підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, має деякі особливості, які обумовлені своєрідністю їхнього виконання.

Технічному дослідженню підпису повинно передувати вивчення таких його загальних ознак, як транскрипція, загальний вид і ступінь виробленості (координація рухів і їхній темп) з метою встановлення наявності ознак незвичайного виконання, які можуть бути наслідком виконання підпису за допомогою технічних прийомів.

При проведенні технічного дослідження слід встановлювати:

 • наявність сторонніх штрихів у місці розташування підпису;
 • характер вказаних штрихів (штрихи копіювального паперу, штрихи від олівця, сліди натискання тощо) і спосіб виконання підпису;
 • по можливості хронологічну послідовність нанесення даних штрихів і досліджуваного підпису, їхнє співвідношення між собою.

Якщо вказані штрихи становлять мов би комплекс, який характеризує собою первинний та вторинний підпис, то вони обов’язково повинні бути виявлені за допомогою спеціальних методів.

У разі виявлення й розділення первинного й вторинного підпису дослідження з метою вирішення питання про їхню автентичність повинно проводитися роздільно: спочатку дослідження первинного підпису, а потім вторинного підпису.

Вивчення первинних підписів, які виконані олівцем, через копіювальний папір або шляхом натискання, має свої особливості. Їхнє дослідження слід починати з вивчення таких загальних ознак, як транскрипція, загальний вид і ступінь виробленості, які стосовно вторинних підписів були вже вивчені. Крім того, при виявлені й вивченні ознак слід враховувати спосіб виконання вказаних підписів (через копіювальний папір, олівцем, шляхом натискання тощо), який безумовно  впливає на відтвореність та характерність ознак.

Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів інших загальних і окремих ознак первинних та вторинних підписів проводиться за загальними правилами. Однак при оцінці темпу виконання вторинного підпису слід враховувати його співвідношення з первинним підписом, тому що у тих штрихах, які співпадають із первинним, темп виконання, як правило, уповільнюється, а в не співпадаючих штрихах – прискорюється.

У результаті вивчення ознак установлюється ідентифікаційне значення кожного з них (визначається їхня стійкість і частота зустрічальності).  При цьому слід мати на увазі:

 • особливості механізму відтворення ознак (наявність ознак, характерних для малювання при виконанні первинних і вторинних підписів);
 • викривлення загальних ознак, яке викликане особливостями механізму їхнього відтворення, яке може спричинити зміну окремих ознак;
 • залежність у результаті наводки ознак вторинного підпису від способу й характеру виконання первинного підпису.

Тому доцільно проводити зіставлення первинного й вторинного підпису.

У тих випадках, коли первинний підпис виявити не вдалося проводять дослідження тільки вторинного підпису. При цьому оцінка ідентифікаційного значення виявлених ознак повинна проводитися з особливою обережністю.

Якщо ж технічним дослідженням установлено, що у спірному підпису відсутні сліди попередньої підготовки, але є підстави припускати його виконання за допомогою якихось технічних прийомів (наприклад, перемальовування на просвіт чорнилом), то такий підпис досліджується як первинний за загальними правилами.

Після виявлення первинного підпису при дослідженні особливу увагу необхідно звертати на стійкість протяжності рухів по вертикалі й горизонталі. Це необхідно для оцінки характерності співпадаючих ознак і тих, що розрізняються при відшукуванні підпису – моделі.

Порівняльне дослідження первинного й вторинного підпису проводиться у тому ж порядку, в якому вивчалися загальні й окремі ознаки при роздільному дослідженні.

Необхідно відмітити, що сам спосіб виконання підпису за допомогою технічних прийомів обумовлює збіг загального виду й таких ознак, як переважна протяжність і напрямок рухів при виконанні основних елементів. Як загальне правило у підписах співпадають транскрипції. Однак інколи, якщо виконавець не розібрався у буквеному та штриховому складі підпису, транскрипція може трохи розрізнятися.

Ступінь виробленості рухів повинна бути вивчена в обох підписах з метою з’ясування можливості виключення тотожності за цією ознакою. Якщо ступінь виробленості не дає підстав для виключення тотожності, проводиться ретельне порівняльне дослідження загальних і окремих ознак первинного й вторинного підпису для встановлення як збігів так і розбіжностей.

При порівнянні окремих ознак первинного й вторинного підписів особливу увагу слід звертати на місця зміни напрямку рухів, способи початку й закінчення рухів, розміщення місць посилення та послаблення натиску, наявність і відсутність рефлекторних штрихів, місць перетину й приєднання рухів, співвідношення протяжності рухів по вертикалі при виконанні основних елементів.

При оцінці ознак слід враховувати, що специфічним у даному випадку є сталість розбіжностей ряду загальних ознак (темп, ступінь і характер натиску) , які обумовлені самим способом виконання досліджуваного підпису (копіювання).

Головною задачею при оцінці решти ознак, що розрізняються, є встановлення причин їхнього виникнення: відхилення пишучого приладу при малюванні підпису; неточність визначення виконавцем напрямку рухів у підпису-моделі: уповільненість рухів: навмисне викривлення рухів виконавцем з метою надання деякої несхожості з оригіналом. Потім оцінюється ступінь сталості ознак, що розрізняються, для встановлення факту виконання порівнюваних об’єктів різними особами.

Виявлені у процесі порівняльного дослідження збіги однойменних ознак можуть бути наслідком виконання даного підпису тією особою, від імені якої він значиться, або виконання його шляхом копіювання з якоїсь моделі.

Відомі випадки навмисного або ненавмисного внесення у автентичні підписи ознак виконання їх за допомогою технічних прийомів. При цьому оцінка встановлених співпадаючих ознак між первинним підписом і зразками проводиться за загальними правилами. Однак визначити даний факт експерт може тільки при сукупній оцінці результатів технічного й почеркознавчого дослідження (послідовність нанесення первинного й вторинного підпису, їхнє співвідношення, суттєвість співпадаючих ознак).

Якщо є підстави припускати, що досліджуваний підпис скопійований (перемальований на просвіт) із автентичного підпису-моделі, слід враховувати, що при цьому будуть постійні, обумовлені способом виконання, співпадаючі ознаки, які можна оцінити як малохарактерні. До таких ознак відносяться: транскрипція, загальний вид, переважна протяжність рухів по вертикалі й горизонталі, переважний напрямок рухів при виконанні основних елементів, загальна структура рухів при виконанні заголовних, рядкових букв, безбуквених штрихів і розчерку, протяжність рухів по горизонталі при виконанні елементів підпису.

Якщо при почеркознавчому дослідженні підписів, які виконані шляхом копіювання або перемальовування на просвіт, буде встановлена їхня не автентичність, слід спробувати відшукати серед надісланих на дослідження матеріалів модель, із якої цей підпис був перемальований.

При виконанні підписів за допомогою технічних прийомів проявляється, як правило, дуже незначний об’єм ознак почерку виконавця. Однак проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця слід вважати обов’язковим, тому що не можна виключити випадки, коли копіювання чужого підпису буде настільки недосконалим, що в ньому у достатньому об’ємі відобразяться ознаки почерку й підпису виконавця.

У результаті раніше проведеного дослідження питання щодо автентичності підпису вже детально вивчено. Тому основною задачею роздільного дослідження є виявлення у досліджуваному підпису, а потім і в зразках навичок письма передбачуваного виконавця.

До початку роздільного дослідження експертом вже встановлено, що первинні та вторинні підписи не автентичні й виконані із застосуванням технічних прийомів. При цьому були виявлені дві групи ознак: співпадаючі, які обумовлені способом виконання й внаслідок чого визнані несуттєвими; та такі, що розрізняються, на підставі яких зроблений висновок про не автентичність.

Ознаки, що розрізняються можуть бути обумовлені різними причинами: або виконавець не розібрався у деталях моделі-підпису, або  в результаті випадкового  чи навмисного викривлення його почерку та підпису; або ж у результаті проявлення ознак почерку та підпису виконавця.  Треба диференціювати розбіжні ознаки шляхом порівняння досліджуваного підпису зі зразками підпису особи, від імені якої він значиться, або зі знайденою моделлю. У першу чергу ознаки треба вивчати у зразках.

У стадії порівняльного дослідження необхідно виявити всі співпадаючі ознаки між досліджуваним підписом і зразками та такі, що розрізняються. Спочатку проводиться дослідження первинного підпису, а потім – вторинного. Внаслідок такого способу виконання й труднощами диференціювання виділених ознак оцінка результатів дослідження є складною.

Більшість загальних ознак, які обумовлені способом виконання, не мають ідентифікаційного значення. До їхнього числа відноситься координація рухів, темп, ступінь і характер натиску, розміщення підпису в цілому відносно бланкового рядка, переважний напрямок рухів при виконання основних елементів тощо.

При оцінці виявлених співпадаючих окремих ознак слід пам’ятати, що висновок про виконавця досліджуваного підпису може бути зроблений тільки у тому випадку, якщо вони у своїй сукупності складають індивідуальний комплекс.

При формулюванні висновків у випадках виконання підписів за допомогою технічних прийомів слід враховувати наступне:

 • заключні висновки експерта повинні повністю відповідати дослідницькій частині висновку експерта. Якщо проводилося почеркознавче й технічне дослідження підпису, результати останнього повинні бути відображені не тільки у дослідницькій частині, але й у висновках;
 • висновок експерта про автентичність або не автентичність підписів, виконаних із попередньою підготовкою, не повинний характеризувати їх як єдиний об’єкт. З урахуванням того, що  методика вимагає роздільного дослідження первинних і вторинних підписів, висновки експерта повинні формулюватися стосовно кожного з них.
Почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів – 2016

Оставить комментарий