Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав – це дослідження властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об’єктів, яке здійснюється в процесуальній формі за дорученням органу досудового слідства або суду з метою встановлення їх автора (авторів), джерела походження і способів використання та зміни досліджуваних об’єктів, а також встановлення відповідності об’єктів дослідження умовам охороноздатності.

Методика експертизи об’єктів авторського права і суміжних прав – система методів, прийомів і технічних засобів, які застосовуються в певний послідовності, призначених для вивчення специфічних об’єктів експертизи та встановлення фактичних даних. Система методів передбачає цілеспрямоване і впорядковане їх використання.

Предмет експертизи об’єктів авторського права і суміжних прав складають фактичні дані, які належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об’єктів. Зазначені дані встановлюються на основі спеціальних знань у галузі авторського права і суміжних прав, у суворій відповідності з вимогами закону, і можуть мати доказове значення у кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справах.

Об’єкти експертизи (Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності) :

 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних), якщо вони за складом або порядку їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • фонограми;
 • відеограми;
 • програми (передачі) організацій мовлення тощо.

Об’єкти експертизи діляться на дві групи: перевіряючі і порівняльні.

Об’єкти, які перевіряються:

–          документи й інші об’єкти, відношення яких до справи визначається за результатами експертизи;

–          документи й інші об’єкти, які залучаються для розслідування справи;

–          об’єкти – речові докази.

Порівняльні об’єкти:

 • документи й інші об’єкти, в якості зразків, які надані експерту особою або органом, які призначили експертизу.

Експертиза об’єктів авторського права і суміжних прав вирішує дві основні групи завдань: ідентифікаційні та діагностичні.

Ідентифікаційне дослідження полягає у встановленні тотожності об’єктів. До нього належать ототожнення:

–          твору, (його частин) на предмет використання плагіату;

–          осіб, які створили твір;

–          твору за його частинами (або частиною);

–          джерела (спільності) походження твору;

–          щодо вимог до виготовлення та розповсюдження примірників твору;

–          обладнання, за допомогою якого виготовлений носій твору (його упаковка);

Діагностичне дослідження полягає у виявленні сутності конкретно взятого для вивчення об’єкта за його ознаками, шляхом віднесення його до певного виду, класу тощо. До нього належать встановлення:

–          охороноздатності об’єктів дослідження;

–          оригінальності назви твору, частин твору і юридично значущих елементів твору;

–          встановлення виду об’єкта авторського права (суміжних прав) і його характеру;

–          встановлення факту зміни твору і його способу;

–          визначення ознак контрафактності примірників твору.

Щодо одного об’єкта дослідження можуть вирішуватися як ідентифікаційні, так і діагностичні задачі.

Більшість експертиз об’єктів інтелектуальної власності, які проводяться в НДЕКЦ при УМВС України на Південно-Західній залізниці, спрямовані на дослідження різних магнітних носіїв інформації для визначення вмісту в них ознак контрафактності.

У зв’язку з цим наводимо примірний перелік питань, які ставляться при проведенні дослідження контрафактної продукції:

 • Чи є на дисках (касетах, їх упаковках, вкладишах та ін.) ознаки контрафактної продукції?
 • Чи є відмінності упаковки певної касети (диска), від упаковки ліцензійної касети (диска)?
 • Чи є відмінності в тривалості, зміст і якість відеозапису відеокасет, які перевіряються, від ліцензійних відеокасет?
 • Чи є в записах інформація про авторів твору, фірму виробника, власників вмісту на території України, назву твору та ін., і чи збігаються ці відомості з відповідними відомостями, які є на поверхні диска (касети) та/або його упаковці?
 • Чи є відмінності в інформації про авторів твору, фірму виробника, власників вмісту на території України, назвою твору та ін. на порівнюваних примірниках відеопродукції та примірниках ліцензійної продукції?
 • Чи є сліди переклеювання контрольних марок?
 • Яким способом виготовлені диски (касети, упаковка, вкладиші, марки та ін.) – заводських чи саморобним способом?
 • Яке найменування твору, який зафіксовано на диску (касеті)?
 • Які програмні продукти, що розташовані на компакт-дисках, можна віднести до вільно розповсюджуваних?
 • Чи можливо в умовах, що описані в матеріалах справи (наявних на місці події), виробництво дисків (касет, упаковки, вкладишів, марок тощо)?

Даний перелік питань не є вичерпним і може поповнюватися з виникненням нових завдань і об’єктів судової експертизи з дослідження аудіо-, відеокасет та лазерних компакт-дисків, які містять об’єкти авторського права і суміжних прав.

Доцільно звернути увагу на оформлення речових доказів, які повинні надаватися:

 • в упакованому вигляді;
 • упаковка повинна мати засоби, які перешкоджають доступу до об’єктів дослідження, на яких повинна бути коротка інформація про місце злочину, що вилучено і в якій кількості, підписи понятих і присутніх осіб;
 • у постанові на проведення експертизи повинен бути перелік об’єктів з найменуванням аудіовізуальних творів, фонограм, баз даних та комп’ютерних програм, якщо такі наявні.

Орієнтуюча інформація:

Що таке контрафактна продукція?

Об’єкти інтелектуальної власності, які відтворені і (або) розповсюджуються з порушенням авторського права і (або) суміжних прав.

Що таке музичне піратство?

 • Незаконне тиражування легітимно записаної музики;
 • Компіляція фонограм в збірники з різних оригінальних альбомів;
 • Зазвичай низька якість продукту;
 • Поліграфія вкладишів і дисків істотно відрізняється від оригінальної продукції.

Що таке підробка?

 • Незаконне виготовлення CD дисків у вигляді, максимально наближеному до оригіналів;
 • Намір ввести в оману споживача;
 • Використання підроблених торгових знаків, логотипів компаній звукозаписів, які ніколи не використовуються на оригінальної продукції.

Ознаки піратського CD:

Піратський CD диск містить будь-які або всі з наведених ознак:

 • Відсутній логотип компанії звукозапису;
 • Спеціальні ідентифікаційні коди знищені (затерті);
 • Відсутні спеціальні ідентифікаційні коди;
 • Низька якість поліграфічних зображень, дуже часто використання лише 2-х кольорів;
 • Низька якість паперу для вкладишів;
 • Неповні, з помилками або зовсім відсутні відомості щодо правовласників та ліцензіатів;
 • Помилки в назвах альбомів і виконавців;
 • Відсутність назви альбому або виконавця на диску, або приведено неповну назву;
 • Запис на диску більш ніж одного повного альбому виконавця;
 • Низька ціна диску;
 • Відсутність пластикового футляра;
 • Диски та поліграфічні вкладиші упаковані окремо;
 • Запис музичних творів здійснено на CD-R/DVD-R дисках.

Ознаки піратського DVD:

Піратський DVD диск містить будь-які або всі з наведених ознак:

 • Регіональний код зони відсутній або зазначено “Аll” або “Free”;
 • Низькоякісне покриття лицьової сторони диска, яке може бути стерто;
 • Назва фільму неповна або її не повністю видно на диску;
 • Неправильна інформація на поліграфічному вкладиші, яка відноситься до інших назв фільмів, акторів, продюсерів, режисерів тощо не пов’язаних з DVD;
 • Відомості про вихід твору в світ винесені на диск – “фільм зараз демонструється в кінотеатрах»;
 • Регіональний код – 1 супроводжується написами кирилицею або азіатськими мовами;
 • Помилки правопису;
 • Розбіжності між інформацією на поліграфічному вкладиші і диску;
 • На поліграфічному вкладиші наведені відомості, які стосуються інших фільмів;
 • Низька якість зображення /не чіткі ілюстрації або графіка/;
 • Низької якості поліграфічний вкладиш;
 • Правовласник не вказаний, вигаданий або зазначений неправильно;
 • DVD диск містить більше одного фільму;
 • Запис творів здійснено на DVD-R дисках, як одно-, так і двосторонніх. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власностію

Оставить комментарий