Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Судово-економічна експертиза

Судово-економічна експертиза включає:

 • дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
 • дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
 • дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

Основними завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:

 • Установлення документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру заподіяного матеріального збитку.
 • встановлення правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів.
 • установлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів щодо бухгалтерського обліку та звітності.
 • встановлення кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю.
 • встановлення правильності розрахунку податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті.
 • установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів.
 • установлення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій по нарахуванню і виплаті заробітної плати.
 • установлення недоліків в організації бухгалтерського обліку, які сприяли заподіянню збитків.

Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені і інші завдання, виконання яких пов’язано з перевіркою дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, записів в облікових регістрах бухгалтерського обліку тощо.

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на експертизу:

 • Чи підтверджується документально вказана в акті інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари) на суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі, організації) за період (зазначити)?
 • В який період утворилась нестача (товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму)?

У разі винесення на дозвіл експерта питань про підтвердження зазначеної в акті інвентаризації суми нестачі товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів), необхідно надавати на дослідження матеріали інвентаризації, які необхідно підтвердити, так і матеріали попередньої інвентаризації.

 • Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) в частині, (вказується виявлене порушення)?

     Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, в постанові про призначення експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним по справі доказам, оскаржуються зацікавленими особами, непереконливо обґрунтовані ревізорами та ін.).

 • Чи підтверджуються документально висновки в акті ДПІ (вказуються реквізити акта) заниження податку на прибуток (або будь-якого іншого податку) виробничо-комерційною фірмою (назва фірми) за період (зазначається, за який)?
 • Чи підтверджуються висновки акта перевірки в частині неповного оприбуткування грошових коштів в розмірі (зазначити суму) за період (зазначити період)?
 • Чи підтверджуються висновки акта перевірки в частині необґрунтованої видачі грошових коштів з каси підприємства (зазначити підприємство) на відрядні витрати (вказати ціль, на яку були необґрунтовано видано грошові кошти) за період (зазначити період)?
 • Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (найменування підприємства) заробітної плати з урахуванням висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (№ відомості, період) виконані іншими особами, ніж зазначених у документах?
 • Які порушення вимог нормативних актів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди (виникненню нестачі, необґрунтованому нарахуванню і виплаті заробітної плати, премій), і хто зобов’язаний був забезпечити дотримання цих вимог?
 • Чи мається заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату)?
 • Здійснювалася виплата заробітної плати працівникам підприємства (назва підприємства) за період (зазначити період)?
 • Чи включаються до складу валових витрат підприємства (назва) витрати на виплату відсотків банку за кредитною угодою (n, дата), витрати на маркетингові послуги (можуть бути зазначені інші види затрат, які викликають сумніви та які виключені податковими органами із складу витрат, але оскаржуються підприємством)?
 • Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (№, дата)?

  Як що Вам потрібна Судово-економічна експертиза, телефонуйте!

Оставить комментарий