Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза

У в зв’язку зі вступом в силу нового Кримінального процесуального кодексу України (п.3 ст. 69 КПК «Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкту експертизи чи зміною його властивостей, експерт повинен отримати на це дозвіл від особи, яка задіює експерта»), при призначенні трасологічної експертизи в постанові про призначення експертизи повинно бути вказане наступне: «В ході проведення дослідження наданого об’єкта дозволяється проведення необхідних дій, передбачених діючими методиками, які можуть призвести до повного або часткового знищення об’єктів», оскільки при дослідженні окремих видів об’єктів необхідно здійснити руйнування досліджуваного об’єкта (розпил замку та ін.).

Основним завданням судово-трасологічної експертизи є ідентифікація та встановлення родової (групової) належності індивідуально визначених об’єктів по матеріально фіксованим слідам — відображенням їх слідоутворюючих поверхонь.

Судово-трасологічна експертиза може вирішувати ряд діагностичних (не ідентифікаційних) задач: встановлювати факти, які відносяться до просторових, часових, функціональних, структурних, динамічних  і деяких інших ха­рактеристик, як процесу слідоутворення, так і слідоутворюючих об’єктів.

При відсутності перевіряємих об’єктів, завдання судово-трасологічної експертизи може складатися у встановленні факту наявності слідів на об’єктах речової обстановки місця події (речових доказах) і визначенні придатності цих слідів для ідентифікації.

Для вирішення ідентифікаційних завдань експертові надаються:

а) предмети зі слідами, що підлягають дослідженню, а якщо це неможливо, то копії слідів (зліпки, фотознімки);

б) об’єкти, якими, за припущенням слідчого (суду), могли бути залишені ці сліди.

Об’єкти, що подаються експерту, направляються в упакуванні, що забезпечує їх збереження. Досліджуваний об’єкт і зразки упаковуються окремо.

Об’єкти повинні надійно фіксуватися в упаковці, а сліди не повинні торкатися до матеріалу упаковки.

Зразки позначаються і засвідчуються підписом особи, яка призначила експертизу.

Співробітниками експертного центру проводяться такі види судово-трасологічної експертизи: слідів людини (сліди рук і ніг, взуття); слідів ніг (лап) тварин; слідів знарядь злому, інструментів, засобів виробництва масових виробів; замикаючих і запобіжних (контрольних) пристроїв; слідів транспортних засобів; цілого за частинами, а також експертиза з метою відновлення знищених рельєфних знаків на металі і пластмасі.

Еспертиза слідів ніг і взуття людини.

Основним завданням цього виду трасологічної експертизи є ідентифікація людини за слідами босих ніг і взуття. Експертизою вирішуються і деякі діагностичні (неідентифікаційні) завдання.

Примірний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не залишені сліди босих ніг (ніг, одягнених у панчохи або шкарпетки) даною особою?
 • Чи не залишено даний слід взуттям, вилученої у певної особи?
 • Чи не залишені сліди ніг, виявлені в різних місцях, однією особою?
 • Одним і тим же, чи різним взуттям залишені сліди?
 • Взуттям, якого виду залишені дані сліди, і які особливості воно має (розмір, матеріал підошви, спосіб його кріплення, наявність набойок, пошкоджень і т. п.)?
 • Які висновки про особливості людини можна зробити на основі вивчення даної доріжки слідів (кульгавість, інші фізичні недоліки тощо)?
 • Чи придатні сліди ніг (взуття) для ідентифікації, особі яка їх залишила?

Порівняльними матеріалами при наявності об’єктів, що перевіряються, є:

 • Якщо слід залишено босою ногою – експериментальні зліпки слідів босих ніг (якщо слід об’ємний) або відбитки босих ніг (якщо слід поверхневий);
 • Якщо слід залишено ногами в панчохах або шкарпетках, зліпки слідів босих ніг або відбитки босих ніг, зліпки або відбитки ніг, одягнених у панчохи (шкарпетки), а також самі панчохи або шкарпетки.

Взуття, що перевіряється, направляється на дослідження в тому вигляді, в якому воно було виявлене. Якщо після події і до моменту вилучення взуття носилося або ремонтувалося, про це слід повідомити експертові.

У коло перевіряємих доцільно включати і осіб, не причетних до скоєння злочину, якщо ними могли бути залишені досліджувані сліди (наприклад, проживають у квартирі, з якої вчинено крадіжку). Встановлення факту, що слід залишено такою особою, попередить пошук нових підозрюваних і призначення зайвих експертиз.

 

Експертиза слідів ніг (лап) тварин.

Експертиза слідів ніг (лап) тварин проводиться з метою ідентифікації конкретної тварини за слідами його ніг (лап).

Примірний перелік вирішуваних питань:

Чи не залишені дані сліди ногами (лапами) конкретної тварини?

Чи не залишені сліди підков коня даними підковами (підковами даної коня)?

Чи не залишені сліди, виявлені в різних місцях, ногами (лапами) одної і тієї ж тварини?

На експертизу направляються зліпки слідів ніг тварини, виявлені на місці події.

В якості порівняльних матеріалів представляються експериментальний зліпок слідів ніг (лап) перевіряємої тварини, якщо слід об’ємний, або відбитки ніг (лап), якщо слід поверхневий.

Якщо перевіряємим об’єктом є підкований кінь, то після виготовлення зліпка слід зняти підкови і також направить їх експерту.

 

Експертизи слідів зламу та інструментів, засобів виробництва масових виробів.

Основними завданнями даних експертиз є:

 • Встановлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента.
 • Визначення механізму (способу) зламу (іншого прийому), напряму, в якому проводився злам (руйнування, ушкодження) перепони чи іншу дію (з внутрішнього або зовнішнього боку).
 • Встановлення конкретного агрегату (пристрою) слідами його дії.

Примірний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не даним знаряддям (інструментом) проведений злам або інша дія (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушений дріт і т. п.)?
 • Одним чи декількома знаряддями проведений злам?
 • Знаряддям якого виду проведений злам?
 • З якого боку (внутрішньої чи зовнішньої) проведений злам перешкоди (стіни, вікна, грати і т. д.)?
 • Яким способом розділений предмет (розріз, розруб, розпил, свердління)?
 • Чи не виготовлено даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі і т. д.)?
 • Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?

Для дослідження по можливості представляється сам предмет зі слідами. Якщо це неможливо або важко, експертиза може бути проведена за зліпками з об’ємних слідів.

Перевіряємий об’єкт по можливості надається в оригіналі.

Якщо об’єктом дослідження є сліди свердління, розпилу, розрубу, експерту слід представляти також стружки, тирсу, тріски, виявлені на місці події. Якщо з обставин справи видно, що згадані частки могли утворитися внаслідок дії не тільки перевіряємих, але й інших знарядь (інструментів), про це слід повідомити експертові.

На частинах предметів зі слідами необхідно позначити їх просторове положення (верх, низ, зовнішня, внутрішня сторона і т. д.).

Якщо потрібно встановити напрямок руйнування віконного скла, експертові представляється рама з рештою частин скла, а також всі рештки з місця події.

Якщо завданням експертизи є ідентифікація агрегату (штампа, прес-форми і т. д.), на якому виготовлено виріб масового виробництва, експерту, крім виробів, бажано представити можливість вивчити агрегат.

Призначаючи експертизу, необхідно з’ясувати, чи не підлягав перевіряємий агрегат ремонту або налагодженню, та повідомити експерту, в чому полягав ремонт (налагодження) і, зокрема, які деталі замінювались. У цих випадках бажано представити вироби, виготовлені на даному агрегаті до його ремонту.

 

Експертиза замикаючих і запобіжних (контрольних) пристроїв.

Об’єктами даної експертизи є замки, пломби, контрольні пристосування.

Основним завданням експертизи є встановлення факту і способу розкриття (зламу) пристрою, а при дослідженні пломб – ідентифікація пломбувальних лещат.

Примірний перелік вирішуваних питань:

 • Чи справний механізм замку? Якщо несправний, то які дефекти він має?
 • Чи не відкривався замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
 • Чи можна відімкнути даний замок без порушення контрольного пристосування?
 • Чи піддавалася пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами розкриттю і повторному обтисненню?
 • Яким способом і за допомогою яких інструментів була розкрита і обтиснута пломба?
 • Чи не була обтиснута пломба даними пломбувальними тисками?
 • Чи не були порушені технічні правила опломбування сховищ?
 • Яким способом розкривалися (знімалися) і поверталися на місце контрольні пристосування?

Якщо об’єктом дослідження є замки, експертові, крім них, направляються відмички й інші предмети, які могли використовуватися для відкриття або зламу замка, а також ключі від цих замків.

Слідчий (спеціаліст) не повинен вставляти в замок ключі або інші предмети, які можуть видозмінити наявні і утворити нові сліди.

Вилучення замків із сейфів і інших сховищ доцільно доручити фахівцю-криміналісту або вилучати під його керівництвом.

На експертизу пломб потрібно представляти пломби, які піддавались розкриттю, пломбувальні лещата, якими вони повинні були опломбовуватися, або експериментальні пломби, обтиснені цими лещатами.

Щоб забезпечити проведення експертних експериментів, потрібно надати експерту 10-15 необжатих пломб, аналогічних досліджуваним, а також зразки дроту (шпагату, шнура), який використовувався при опломбуванні.

 

Експертиза слідів транспортних засобів

Основним завданням експертизи слідів транспортних засобів є встановлення конкретного екземпляра або типу, виду, моделі безрейкового транспортного засобу за слідами його ходових або виступаючих частин.

Примірний перелік вирішуваних питань:

 • Чи не залишені дані сліди ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо), наявними у перевіряємого транспортного засобу?
 • Чи не залишені сліди певними частинами, що виступають з даного транспортного засобу?
 • До якого типу (виду, моделі), належить транспортний засіб, що залишив дані сліди?

Для вирішення зазначених питань в якості досліджуваних об’єктів експерту представляються зліпки зі слідів з місця події, їх масштабні фотознімки, а при можливості – самі предмети зі слідами.

Порівняльними матеріалами для встановлення конкретного транспортного засобу за слідами його ходових чи інших слідоутворюючих частин є самі слідоутворюючі об’єкти (шини, колеса, виступаючі деталі та ін.), а якщо їх не можна надати, то експериментальні зліпки з слідоутворюючих частин або експериментальні відбитки шин (коліс) на папері.

 

Експертиза цілого по частинах

Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (виявлені уламки, обривки, осколки і т. д.) загальну лінію поділу, тобто чи не становили вони раніше одне ціле.

Примірний перелік питань:

 • Чи не становили раніше одне ціле об’єкти виявлені на місці події та об’єкти вилучені у підозрюваного?
 • Чи є дані осколки скла частинами скла розсіювача фари певного автомобіля?

Якщо слідоутворююча частина транспортного засобу змінна, то експертом ідентифікується ця частина, а не сам транспортний засіб. Висновок про те, що перевіряємий транспортний засіб, на якому є ідентифікуюча частина, є відшукуваним об’єктом, може бути зроблений особою, після оцінки висновку експерта за умови, що ця частина не замінювалося.

 • Чи не відірваний шматок рукава від даного піджака? (На експертизу видаються всі наявні розділені частини, які ймовірно раніше складали один предмет, як виявлені на місці події, так і знайдені і вилучені в інших місцях).

 

Експертиза з метою відновлення знищених рельєфних знаків

При проведенні даної експертизи можуть бути відновлені спиляні (забиті) номери та інші рельєфні зображення на металічних і пластмасових виробах, встановлено факт і спосіб зміни зображень.

Примірний перелік вирішуваних питань:

 • Чи піддавався зміні номер на даному об’єкті дослідження?
 • Яким був початковий номер на об’єкті дослідження?
 • Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному виробі?
 • Чи не чи утворений номер на даному предметі пуансоном, вилученим під час обшуку?

Вироби, що підлягають дослідженню, не можна очищати від забруднень, фарби або іржі.

Оставить комментарий