Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Оцінка висновку експерта (рецензування)

Оцінка висновку експерта (рецензування)

Як і будь-який доказ, висновок експерта підлягає оцінці. Одна з особливостей оцінки висновку експер­та — необхідність спеціального мотивування підстав, за якими відкидається висновок.

Оцінка висновку експерта (рецензування) є діяльністю, яка включає:
 • аналіз дотримання процесуального порядку призначення та проведення експертизи;
 • встановлення повноти та наукової обґрунтованості висновку експерта;
 • аналіз висновку експерта в сукупності з іншими доказами в справі;
 • перевірку належності до справи та достовірності даних, які містяться у висновку.

Велика увага при оцінці висновку експерта приділяється тому, чи не є висновок експерта внутрішньо суперечливим чи не суперечать він іншим доказам, зібраним по справі. При цьому перевіряють:  компетентність експерта; об’єкти, надані на дослідження; науковість положень, на які спирався експерт; повноті проведення дослідження; обсяг питань на які отримані відповіді.

Результати дослідження експерта дають ініціаторові проведення експертизи підстави для побудови версій, проведення відповідних дій, спрямованих на пошук і закріплення встановлених даних.

Оцін­ка наукової обґрунтованості та достовірності висновків – одне із важливих завдань діяльності слідчого.

Існують два способи оцінки наукової достовірності висновку:

а)    аналіз умов і методів проведення дослідження;

б)    зіставлення висновків експерта з іншими доказами, які містять відомості стосовно предмета дослідження, тобто перевіряється відповідність висновку дійсності.

Під час аналізу умов і методів дослідження слідчий аналізує:
 • компетентність експерта, який проводив експертизу;
 • повноту дослідження об’єктів експертизи;
 • достатність представлених експерту порівняльних зразків;
 • обґрунтованість вихідних наукових положень, прийнятих експертом;
 • наявність протиріччя у висновках експерта;
 • форму висновків експерта, відповідність форми результатам дослі­дження.

При порівнянні висновків експерта із зібраними у справі доказами вико­ристовуються методи логічного аналізу, способи групування, зіставлення та порівняння висновку експерта з іншими доказами. У випадку встановлення протиріччя призначають додаткову, повторну або комплексну експертизу.

Внаслідок проведеного аналізу та оцінки висновку експерта слідчий (суд) може прийняти одне з таких рішень:
 • визнати висновок експерта достовірним, повним та обґрун­тованим, таким, що має значення для справи, і включити його до числа інших джерел доказів та використовувати при доведенні об­ставин справи;
 • визнати висновок експерта неповним або недостатньо зрозумілим і, якщо при допиті експерта не було можливості усунути незрозумілість, призначити додаткову експертизу;
 • визнати висновок експерта необґрунтованим або сумнівним щодо його правильності та призначити повторну чи додаткову ек­спертизу або провести інші слідчі дії з метою перевірки результатів експертизи.

Використання висновку експертизи потребує від слідчого перш за все оцін­ки його як рівноправного доказу в системі збирання доказів у справі.

Висновок експерта надається для ознайомлення підозрюваному, обвинуваченому, іншим зацікавленим учасникам процесу. Заявлені ними клопотання, мотивовані незгоди і заперечення з приводу висновку експерта можуть стати основою для призначення повторної або додаткової експертизи.

Оцінка висновку експерта (рецензування)

Як що Вам необхідна оцінка висновку експерта (рецензування) звертайтесь до нас.

Оставить комментарий