Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Статті

Комп’ютерно-технічна експертиза

Комп’ютерно-технічна експертиза Огляд і вилучення об’єктів для комп’ютерно-технічної експертизи Найважливішими інструментами встановлення обставин розслідуваної події по справах даної категорії на початковому етапі розслідування є обшук і виїмка, допит свідків і підозрюваних. Особливості здійснення названих слідчих дій визначаються самою специфікою використання, накопичення і зберігання комп’ютерної інформації на різних носіях. Місць вчинення злочину, пов’язаних з використанням засобів […]

Читати далі

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності у сфері авторського права і суміжних прав – це дослідження властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об’єктів, яке здійснюється в процесуальній формі за дорученням органу досудового слідства або суду з метою встановлення їх автора (авторів), джерела походження і способів використання […]

Читати далі

Судово-балістична експертиза

Судово-балістична експертиза У зв’язку з набранням чинності нового кримінального процесуального кодексу (п.3 ст. 69 КПК «Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це дозвіл від особи, що залучає експерта»), при призначенні балістичної експертизи, об’єктом якої є вогнепальна зброя або схожі з ним об’єкти, в […]

Читати далі

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза У в зв’язку зі вступом в силу нового Кримінального процесуального кодексу України (п.3 ст. 69 КПК «Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкту експертизи чи зміною його властивостей, експерт повинен отримати на це дозвіл від особи, яка задіює експерта»), при призначенні трасологічної експертизи в постанові про призначення експертизи повинно бути вказане […]

Читати далі

Дактилоскопічна експертиза

Дактилоскопічна експертиза. Головним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи по слідам пальців рук, що були залишені на місці події. Речові докази, на яких виявлені сліди рук чи передбачається їх наявність, повинні направлятися експерту в найкоротші строки. Експертиза може бути проведена також шляхом дослідження копії сліду на слідосприймаючій плівці, зліпку об’ємного сліду чи масштабного фотознімка сліду. […]

Читати далі

Діагностичні дослідження у судово-почеркознавчій експертизі

Діагностичні дослідження у судово-почеркознавчій експертизі. Письмо є носієм не тільки ідентифікаційної інформації про особу, що пише. В ньому відображуються й психофізіологічні властивості особи й умови, в яких протікає процес письма. Будучи продуктом вищої нервової діяльності людини, письмо чуттєво реагує на зовнішні й внутрішні зміни. Таким чином, почерк містить у собі своєрідно закодовану інформацію про особистість […]

Читати далі

Методика дослідження “друкованого” почерку

Методика дослідження “друкованого” почерку.  Наслідування друкованому шрифту – один зі способів викривлення власного почерку, що полягає в перекручуванні шляхом  свідомої зміни будови письмових знаків – скорописної на друковану. Під друкованим шрифтом у даному випадку розуміється довільно обраний особою, що пише, шрифт, який за конфігурацією наближається до шрифтів, що застосовуються у друкарській справі. Методика дослідження “друкованого” […]

Читати далі

Дослідження рукописних текстів, виконаних навмисно зміненим почерком у межах скорописних форм букв

Дослідження рукописних текстів, виконаних навмисно зміненим почерком у межах скорописних форм букв. Зміна почерку незалежно від того, чи є вона навмисною, чи ні, завжди пов’язана зі зміною сформованої навички письма у особи, що пише. В залежності від факторів, які впливають на зміну почерку (свідоме викривлення, наслідування почерку іншої особи, хвороба, різні тимчасові умови) навички письма […]

Читати далі

Дослідження текстів, виконаних незвичною до письма (лівою) рукою

Дослідження текстів, виконаних незвичною до письма (лівою) рукою, відноситься до найбільш складних випадків судово-почеркознавчої експертизи. Це обумовлено незвичністю об′єкту дослідження та складністю дослідження подібних почерків. Незвичні для особи, що пише, умови (переміна пишучої руки, відсутність навичок письма лівою рукою, психічний стан особи у момент виконання рукопису тощо) примушують її свідомо контролювати процес письма. Все це […]

Читати далі

Дослідження схожих підписів

На відміну від дослідження схожих почерків дослідження схожих підписів має деякі особливості. Факт схожості почерків ще не свідчить про схожість їх підписів. Це пояснюється тим, що схожі підписи, як правило, спостерігаються у осіб, які мають однакові прізвища, тобто у осіб, підписи яких складаються з однойменних (повністю або частково) букв. Під схожими  підписами розуміють такі підписи […]

Читати далі